Get Adobe Flash player

โพธิธรรมสาร 2559

มกราคม
กุมภาพันธ์  
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

บริการของโรงเรียน


สถิติผู้เข้าชม

043346
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เข้าชม
34
37
249
42858
488
943
43346

Your IP: 34.237.51.159
2019-12-14 06:22

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ปลาย (ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต ชุดกลาง)

จำนวน 15 รายการ โดยการประกวดราคา

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด  <<<

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

  เอกสารเผยแพร่ รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ง30241 เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม  Adobe Photoshop CC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูรุจิรา  กลิ่นทอง <<..คลิก..>>

 เอกสารเผยแพร่  เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โรคสำคัญ  โดย ครูวัชรพันธ์ มีศร ครู คศ.2   <<..คลิก..>>

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอนแบบ  SSCS เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูวรีย์  วงราช  <<... คลิก ...>>

 เอกสารเผยแพร่ "การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 " โดย ครู สุธาสินี พรมแตง ง  <<..คลิก..>>

คู่มือการให้บริการของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1-การรับนักเรียน 14-07-58

2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58

3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58

4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58

5-การขอลาออก 14-07-58

6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58

7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58

8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58

#####################################################

เอกสารอื่นๆ

  กลุ่มนโยบายและแผน

เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2555..... การประกาศใช้มาตรฐาน
เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2556..... การประกาศใช้มาตรฐาน
เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2557..... การประกาศใช้มาตรฐาน

 

 

 

******อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง******

Login Form

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

©งานสารสนเทศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130  โทร. 056-681431  Fax. 056-681431  
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : mail@phothitham.ac.th