ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
27622 ครั้ง
วันนี้ 760 ครั้ง
เมื่อวาน 1182 ครั้ง
สัปดาห์นี้ 3674 ครั้ง
สัปดาห์ก่อน 10337 ครั้ง
เดือนนี้ 26205 ครั้ง
เดือนก่อน 1417 ครั้ง
ปีนี้ 26205 ครั้ง
ปีก่อน 1417 ครั้ง
เริ่มใช้งาน 27/12/2562
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบน้ำดื่มและเงินสนับสนุนการจัดงานวิ่ง Phothitham Charity Run 2020 [15/1/2563] (อ่านแล้ว 94 ครั้ง)
กิจกรรมดาราศาสตร์เด็ก เนื่องในงานวันเด็ก 11 มกราคม 2563 [11/1/2563] (อ่านแล้ว 75 ครั้ง)
รายการ ปลดหนี้พลิกชีวิต มาถ่ายทำรายการที่โรงเรียนเมื่อ 7 มกราคม 2563 [7/1/2563] (อ่านแล้ว 72 ครั้ง)
ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563 [5/1/2563] (อ่านแล้ว 160 ครั้ง)
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2562 [3/1/2563] (อ่านแล้ว 173 ครั้ง)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 [3/1/2563] (อ่านแล้ว 173 ครั้ง)
ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรมชมการเกิดสุริยุปราคาเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 [26/12/2562] (อ่านแล้ว 230 ครั้ง)
ร่วมชม ร่วมเชียร์การบันทึกเทปรายการ "ปลดหนี้ พลิกชีวิต" ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ในวันที่ 7 มกราคม 2563 [2/12/2562] (อ่านแล้ว 255 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานโพธิธรรมสัมพันธ์ "ราตรีแดง จรัสแสง" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 [1/12/2562] (อ่านแล้ว 287 ครั้ง)
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครงานวิ่งเพื่อการกุศล Phothitham Charity Run 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 [25/11/2562] (อ่านแล้ว 276 ครั้ง)
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวประกาศทั่วไป
[4/11/2562] ร้านอาหารโรงเรียนประเภทข้าวราดแกงว่าง 1 ร้าน ท่านใดสนใจโปรดติดต่อทางโรงเรียนระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 (อ่านแล้ว 243 ครั้ง)
[1/1/2562] เอกสารเผยแพร่ รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ง30241 เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูรุจิรา กลิ่นทอง (อ่านแล้ว 260 ครั้ง)
[1/1/2562] เอกสารเผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โรคสำคัญ โดย ครูวัชรพันธ์ มีศร ครู คศ.2 (อ่านแล้ว 246 ครั้ง)
[1/1/2562] รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอนแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูวรีย์ วงราช (อ่านแล้ว 308 ครั้ง)
[1/1/2562] เอกสารเผยแพร่ "การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 " โดย ครู สุธาสินี พรมแตง (อ่านแล้ว 263 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[19/8/2562] จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ปลาย (ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต ชุดกลาง) จำนวน 15 รายการ โดยการประกวดราคา (อ่านแล้ว 239 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


เอกสารเผยแพร่

การรับนักเรียน

การขอย้ายเข้าเรียน

การขอย้ายออกนักเรียน

การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

การขอลาออก

การขอเทียบโอนผลการเรียน

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

การขอใช้บริการอาคารสถานที่

เอกสารประเมินภายใน 2557

เอกสารประเมินภายใน 2556

เอกสารประเมินภายใน 2555
    

ข่าวสารจากเพจโรงเรียน
ตราโรงเรียน

เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th