Get Adobe Flash player

โพธิธรรมสาร 2559

มกราคม
กุมภาพันธ์  
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

บริการของโรงเรียน


สถิติผู้เข้าชม

043324
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เข้าชม
12
37
227
42858
466
943
43324

Your IP: 34.237.51.159
2019-12-14 06:19

 

 

 

 ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ปลาย (ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต ชุดกลาง)

จำนวน 15 รายการ โดยการประกวดราคา

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด  <<<

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 อักษรย่อ                          พ.ส.

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน        เป็นรูป ธรรมจักรอยู่ตรงกลาง มีปรัชญาโรงเรียนล้อมรอบธรรมจักร์
                                      หมายถึง มรรค มีองค์ 8 สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา

สีประจำโรงเรียน                 ขาว – น้ำเงิน 
                                      สีขาว     หมายถึง   ความบริสุทธิ์ ผู้มีธรรมะและคุณธรรม
                                      สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความเข้มแข็ง  กล้าหาญ  อดทน

ปรัชญาของโรงเรียน            ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  (ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)

คำขัญประจำโรงเรียน           ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน            ต้นโพธิ์ 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน          ดอกโพทะเล

ที่ตั้ง                                 674   หมู่ที่ 8    อำเภอโพทะเล    จังหวัดพิจิตร   66130

โทรศัพท์                           (056)   681163 – 681164

โทรสาร                             (056)   681163

 

 ประวัติของโรงเรียน

           เนื่องด้วยพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ (หลวงพ่ออู๋)  เจ้าอาวาสวัดโพทะเล   ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับโพทะเลเป็นอำเภอ แต่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอ ชาวโพทะเล ต้องลำบาก   ในการส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมยังอำเภอบางมูลนาก   ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดกัน   บางครอบครัวต้องส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนประจำจังหวัด   ซึ่งไกลมาก   เพราะการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน
           หลวงพ่ออู๋ได้มีดำริ   ให้สร้างโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้น โดยให้ใช้บริเวณวัดเป็นที่ตั้งแต่สภาพ    ไม่เหมาะสมเนื่องจากสถานที่วัดคับแคบ พระครูเขียนและนางละออง แพงศรี  ซึ่งมีที่ดิน อยู่มากเห็นความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกัน  จึงได้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
           โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2510 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพทะเล “รัฐบำรุง”   ทำการสอนไปก่อน   เนื่องจากอาคารเรียนของโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จ   โดยมีครูมาทำการสอน 2 ท่าน คือ   นายสมบูรณ์   จันทร์วังพรหม   เป็นครูใหญ่   และว่าที่ ร.ต. ประเจตน์   สิงห์สถิตย์   เป็นครูผู้สอน
            พ.ศ. 2514   ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน
            พ.ศ. 2519   ได้โอนโรงเรียนประถมปลายโพทะเล  ซึ่งมีนายเพิ่มยศ   เผื่อนประเสริฐ เป็นครูใหญ่   มารวมเป็นโรงเรียนเดียวกันและได้เข้าร่วมโครงการ   คมช. รุ่น 13   โดยกรมสามัญศึกษาได้ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์   คหกรรม   เกษตรกรรม และอื่น ๆ รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด   42 ไร่   1 งาน   41 ตารางวา
            พ.ศ. 2522   นายสมบูรณ์   จันทร์วังพรหม   ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายประเสริฐ   พฤกษะวัน ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
            พ.ศ. 2528   นายประเสริฐ   พฤกษะวัน ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร   นายทองสุข   วรรณโชดก ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
            พ.ศ. 2531   ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องทางการศึกษา (ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร) ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
            พ.ศ. 2535   เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
            พ.ศ. 2535   นายทองสุข  วรรณโชดก   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา   อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร   นายธวัช   จินาพันธ์   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
            พ.ศ. 2540   นายธวัช   จินาพันธ์   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน   อำเภอตะพานหิน   จังหวัดพิจิตร   นายประยุทธ   ศรีประสิทธิ์   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
            พ.ศ. 2543  นายประยุทธ   ศรีประสิทธิ์   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทราย-ทับคล้อพิทยา   อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร   นายเกษม   นวมครุฑ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนจนถึง  19  พฤศจิกายน 2551    และนายสะอาด  สกุลดิษฐ์    ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน 2551    จนถึงปี 2554
            พ.ศ. 2554  นายสะอาด  สกุลดิษฐ์  ได้เกญียญอายุราชการ และ นายทิว  มนูญธรรม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน

             ปัจจุบันโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 

  1. โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
  2. โรงเรียนวิถีพุทธ
  3. โรงเรียน 1 อำเภอ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
  4. โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  5. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  6. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
  7. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

Login Form

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

©งานสารสนเทศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130  โทร. 056-681431  Fax. 056-681431  
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : mail@phothitham.ac.th