Get Adobe Flash player

โพธิธรรมสาร 2559

มกราคม
กุมภาพันธ์  
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

บริการของโรงเรียน


สถิติผู้เข้าชม

038149
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เข้าชม
46
24
91
37866
623
891
38149

Your IP: 54.172.234.236
2019-07-23 14:01

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยคุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. รักชาติ
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

 

สมรรถนะของผู้เรียน

 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

Login Form

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

©งานสารสนเทศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130  โทร. 056-681431  Fax. 056-681431  
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : mail@phothitham.ac.th