Get Adobe Flash player

โพธิธรรมสาร 2559

มกราคม
กุมภาพันธ์  
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

บริการของโรงเรียน


สถิติผู้เข้าชม

034050
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เข้าชม
3
11
146
33664
671
796
34050

Your IP: 54.198.92.22
2019-03-24 01:26

 

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

  เอกสารเผยแพร่ รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ง30241 เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม  Adobe Photoshop CC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูรุจิรา  กลิ่นทอง <<..คลิก..>>

 เอกสารเผยแพร่  เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โรคสำคัญ  โดย ครูวัชรพันธ์ มีศร ครู คศ.2   <<..คลิก..>>

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอนแบบ  SSCS เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูวรีย์  วงราช  <<... คลิก ...>>

 เอกสารเผยแพร่ "การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 " โดย ครู สุธาสินี พรมแตง ง  <<..คลิก..>>

คู่มือการให้บริการของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1-การรับนักเรียน 14-07-58

2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58

3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58

4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58

5-การขอลาออก 14-07-58

6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58

7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58

8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58

#####################################################

เอกสารอื่นๆ

  กลุ่มนโยบายและแผน

เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2555..... การประกาศใช้มาตรฐาน
เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2556..... การประกาศใช้มาตรฐาน
เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2557..... การประกาศใช้มาตรฐาน

 

 

 

******อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง******

Login Form

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

©งานสารสนเทศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130  โทร. 056-681431  Fax. 056-681431  
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : mail@phothitham.ac.th